ÇEVRE LİSANSI

Çevre lisansı, atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliktir. Çevre Lisansları beş ana başlık ve çeşitli alt başlıklar halinde ÇEVRE İZİN ve LİSANS BELGESİ adı altında bir araya toplanmıştır. Firmamız sanayicilerin çevre izin ve lisans sürecinin etkin bir şekilde kontrolü ve yasal mevzuatlar çerçevesinde süreçlerinin takibini yapmaktadır.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde yer alan lisans konuları ;

 Geri Kazanım

Bertaraf

 Ara Depolama

 İşleme

 Arındırma

Tehlikeli Atık Atık Yakma ve Birlikte Yakma Atık Ara Depolama Tesisi Tıbbi Atık Sterilizasyon PCB Arındırma
Tehlikesiz Atık İleri Termal İşlem Tesisleri Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma
Atık Yağ Düzenli Depolama Gemi Geri Dönüşüm Tesisi
Bitkisel Atık Yağ Atıktan Türetilmiş Yakıt Hazırlama
Atık Pil ve Akümülatör Tanker Temizleme
Ömrünü Tamamlamış Lastik Hurda Metal/ÖTA İşleme
Ambalaj Atığı ÖTA Geçici Depolama

 

Çevre İzin ve Lisans Belgesi alınabilmesi için öncelikle Geçici Faaliyet Belgesi alınmalıdır. Geçici Faaliyet Belgesi alım aşamasında lisans konularına göre koordine edilmesi gereken bilgi ve belgeler için tıklayınız.

gfb

Çevre İzin ve Lisans sürecini tamamlamak adına koordine edilmesi gerekli evraklar için tıklayınız.İZİN