ÇEVRE YÖNETİMİ

Çevre kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü ile ilgili yayımlanan mevzuat, standart, tespit ve kalite ölçütlerine göre çevre kirliliği yönünden irdeleme yapılmasına çevre yönetimi denir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’ nün görevi bu kapsamda gerekli düzenlemeleri kanun ve yönetmeliklerle sınırlandırarak, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde insan sağlığını ve çevre kirliliğini önleyici tedbirleri alan, bu bakış açısıyla idari, hukuki, mali, insani ve çevresel kaynakların etkin kullanılmasını sağlayan, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının teminatı olan saygın ve öncü bir kurumdur.

Bahem Mühendislik, çevre yönetimi alanında uzman kadrosu ile ilgili mevzuat çerçevesinde çevre danışmanlık hizmetleri vermektedir. Sanayicilerin ilgili çevre mevzuatı hükümlerine uyum sağlama sürecine çözüm odaklı yaklaşımı ile değer katar.