ÖLÇÜM ve ANALİZ HİZMETLERİ

Çevresel kirlilik tanımını 4 ana grupta toplayabiliriz.

Hava Kirliliği, Atmosferde toz, duman, gaz, koku ve saf olmayan su buharı şeklinde bulunabilecek kirleticilerin, insanlar ve diğer canlılar ile eşyaya zarar verebilecek miktarlara yükselmesi, “Hava Kirliliği” olarak nitelenmektedir. Havayı kirleten maddelerin sınır değerleri (havada zararlı olmayacak derecedeki en yüksek değerleri), her ülkenin ilgili kuruluşları tarafından yönetmeliklerle belirlenir. Ülkemizde hava kirliliği problemlerini azaltmak ve kontrol etmek amacı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği yürürlüktedir. Bu yönetmeliklerle hava kirliliği sorununun önlenmesi ve  en aza indirilmesi, kirliliğin ölçüm ve tespiti doğrultusunda çeşitli sınırlamalar getirilmiştir. Detaylı bilgi için mevzuat sayfamızı ziyaret ediniz.

Su kirliliği, istenmeyen zararlı maddelerin, suyun niteliğini ölçülebilecek oranda bozmalarını sağlayacak miktar ve yoğunlukta suya karışmablog_wasteWater olayıdır. Konutlar, endüstri kuruluşları, termik santraller, gübreler, kimyasal mücadele ilaçları, tarımsal sanayi atık suları, nükleer santrallerden çıkan sıcak sular ve toprak erozyonu gibi süreçler ve maddeler su kirliliğini meydana getiren başlıca kaynaklardır. Bunların hepsi doğrudan doğruya veya dolaylı olarak canlı ve cansız varlıklara zarar vermektedir. Ülkemizde su kirliliği problemlerini azaltmak ve kontrol etmek amacı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından genel olarak “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” ve buna benzer ilgili yönetmeliklerle su kirliliği sorununun önlenmesi ve  en aza indirilmesi, kirliliğin ölçüm ve tespiti doğrultusunda çeşitli sınırlamalar getirilmiştir. Detaylı bilgi için mevzuat sayfamızı ziyaret ediniz.

 TOPRAKToprak Kirliliği, “Toprağın verim gücünü düşürecek, optimum toprak özelliklerini bozacak her türlü teknik ve ekolojik baskılar ve olaylar”, toprak kirliliği veya toprak kirlenmesi olarak nitelenir. Toprak kirlenmesi, hava ve suları kirleten maddeler tarafından meydana getirilir. Örneğin, kükürtdioksit oranı yüksek olan bir atmosfer tabakasından geçen yağmur damlacıkları asit yağışları halinde toprağa gelir. Toprak içine giren bu asitli sular ağaç köklerini, bitkisel ve hayvansal toprak canlılarını zarara uğratır. Toprağın reaksiyonunu etkileyerek besin maddesi dengesini bozar, taban sularını içilmez hale getirir. Aynı şekilde çöp yığınlarından toprağa sızan sular, kirli sulama suları, gübre çözeltileri, radyoaktif maddeler, uçucu küller, toprağı kirleten madde ve kaynaklardır. Toprak kirliliğini önlemek için çok çeşitli teknik, ekolojik ve hukuksal önlemler alınır. Bu doğrultuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından genel olarak “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik” ve buna benzer diğer kısıtlayıcı yönetmeliklerle toprak kirliliğinin önlenmesi, en aza indirilmesi, kirliliğin ölçüm ve tespiti doğrultusunda çeşitli sınırlamalar getirilmiştir. Detaylı bilgi için mevzuat sayfamızı ziyaret ediniz.

Gürültü Kirliliği, İnsanlar üzerinde olumsuz etki yapan ve hoşa gitmeyen seslere  gürültü denir. Özellikle büyükplanet-earth-noise-pollution-concept-isolated-white-background-33196779 kentlerimizde gürültü yoğunlukları oldukça yüksek seviyede olup, Dünya Sağlık Örgütü’nce belirlenen ölçülerin üzerindedir. Kent gürültüsünü artıran sebeplerin başında trafiğin yoğun olması, sürücülerin yersiz ve zamansız klakson çalmaları ve belediye hudutları içerisinde bulunan endüstri öğelerinden çıkan gürültüler gelmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından genel olarak “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” ile gürültü kirliliğinin önlenmesi, en aza indirilmesi, kirliliğin ölçüm ve tespiti doğrultusunda çeşitli sınırlamalar getirilmiştir.

Ülkemizde genel olarak çevre kirliliği problemlerini azaltmak ve kontrol etmek amacı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından anılan yönetmelikler çerçevesinde kirlilik sorununun çözümüne ölçüm, analiz ve tespitlerle  yaklaşmaktadır. Tüm kirlilik parametrelerinin Çevre Kanununa bağlı yönetmelikler çerçevesinde ölçüm ve analizi, TURKAK Akreditasyonu ve Çevre Analizleri Yeterlilik Belgesi olan firmalar tarafından yapılmaktadır.

Bahem Mühendislik, farklı endüstrilerle farklı çalışma prensibi olan proseslere danışmanlık hizmetleri verdiğinden, çok çeşitli kirlilik kaynaklarının analizini yapabilmekte, tecrübesi ile kirlilik azaltımı hakkında endüstrilere çözüm ortağı olmaktadır. Bu kapsamda yapılacak olan tüm su/atıksu analizleri, emisyon/imisyon analizleri, çevresel gürültü ve akustik, toprak analizleri, mikrobiyolojik analizler, arıtma çamuru analizleri, genel olarak atık analizleri gibi ölçümleri, konusunda deneyimli ve hızlı sonuç veren uzman çözüm ortaklarına yaptırmaktadır. İlgili mevzuata uygun değerlendirme yaparak, resmi geçerliliği olan raporları hazırlatmaktadır.

1361774195_chemistry