SU YÖNETİMİ

Su kaynakları; miktar, kalite ve tüm diğer sektörel kullanımlar açısından birçok ciddi sorunla karşı karşıyadır. Su ve toprak kaynaklarının tüketilmesi kadar tüketim sürecinde kirletilmesi ve taşıma kapasitelerinin zorlanması da bu kaynakların sürdürülebilirliğine aykırıdır ve eko-sistem üzerinde olumsuz neticelere sebep olmaktadır. Su kaynaklarının azalmasına neden olan faktörler aşağıdaki gibi sıralanabilir:
• Hızlı nüfus artışı
• Küresel ısınma
• Endüstriyel gelişim
• Su tüketim oranlarının hızla artışı
Bu faktörlerin incelenerek gerekli önlemlerin alınması, insanlığın vazgeçilmez bir mücadelesi olmalıdır. Bu amaçla su tasarruf modelleri geliştirilerek kullanılmış suyun arıtılarak  tekrar kullanılması başlıca hedeflerden olmalıdır. Firmamız bu konuda yeterli donanıma sahip olup ilgili modelleme çalışmaları için danışmanlık hizmetleri vermektedir. Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığının yayınlamış olduğu sürdürülebilri su ve atıksu yönetimi için su tasarrufu modellerinin geliştirilmesi projesi için tıklayınız.

temiz-su

ATIKSU YÖNETİMİ

Çevre Kanunu’nun 8. maddesine göre; “her türlü atık ve artığı, çevreye zarar verecek şekilde, ilgili Yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak, uzaklaştırmak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktır. Kirlenme ihtimalinin bulunduğu durumlarda ilgililer kirlenmeyi önlemekle; kirlenmenin meydana geldiği hallerde kirleten, kirlenmeyi durdurmak, kirlenmenin etkilerini gidermek veya azaltmak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler. Çevre Kanunu’na istinaden 04.09.1988 tarih ve 19919 sayı ile çıkartılan  Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 26. maddesine göre; “endüstriyel atıksuların toplanması ve bertarafından tesis sahibi sorumludur.” denilmektedir.

Firmamız atıksu arıtma tesisleri kurulumu, işletilmesi ve denetlenmesi konularında çeşitli endüstri tesislerine danışmanlık hizmeti vermektedir. İhtiyaca uygun proses seçimi, arıtma tesisinde maliyet hesapları ve uygun bertaraf yöntemleri tespitinde günümüzde bir çok firmanın çözüm ortağı olmuştur. Arıtma tesislerinin planlanması aşamasında mevcut kirlilik yüklerini tespit ederek uygun arıtma tesisi ve uygun proses seçimi çok önemlidir. Yatırımın başından sonuna kadar takibi ve verimliliği ölçme aşamasında firmamız teknik destek vermekte, ayrıca konusunda tecrübeli çözüm ortaklarımızla alternatifler üretebilmektedir. Endüstrilerin arıtma tesislerinin temel ihtiyaç maddeleri olan kimyasalların tedarik ve satın alım süreçlerine ortak olarak, hem ekonomik hem de verimliliği yüksek hammaddelere yönelmesini sağlamaktadır.

Teknolojiyi yakından takip eden firmamız, giderek gelişen ve gelişmekte olan arıtma tesis projelerinde etkin çözümler sunarak, arıtma tekniklerinin giderek geliştirilmesine yönelik AR-GE çalışmaları ile sanayicilere danışmanlık desteği vermektedir.

Achère-station-dépuration-2005