ÇED VE ÇEVRE İZNİ

03.10.2013 tarih ve 2013/16 Sayılı Genelge / Konu: ÇED Yönetmeliği

ATIK YÖNETİMİ

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğe İlişkin Genelge 2010/16

Düzenli Depolama Tesisi Uygulama Projeleri Hazırlanmasına İlişkin Genelge 2014/13

Düzenli Depolama Tesisleri Denetim Talimatnamesi 2011/13

Entegre Atık Yönetim Planı Genelgesi 2010/09

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yetki Devri 2008/6

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü 2004/5

İnert Maden Atıklarının Alan Islahı, Restorasyon, Dolgu Maksadıyla Kullanımı veya Depolanmasına İlişkin Genelge 2010/13

Katı Atık Bertaraf Tesisleri İş Termin Plânı Hakkında Genelge 2006/14

Katı Atık Bertaraf ve Ön İşlem Tesisleri Proje Onayı Genelgesi 2011/12

Katı Atık Genelgesi 2004/7

Katı Atık Genelgesi 2003/8

Katı Atık Karakterizasyonu ve Katı Atık Bertaraf Tesisleri Bilgi Güncellemesi 2007/10

Maden Atıklarının Düzenli Depolanması ve Diğer Düzenli Depolama Tesislerinin Teknik Düzenlemesine İlişkin Genelge 2011/12

Orman Sayılan Alanlarda Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesislerine Verilecek İzinlere İlişkin Genelge 2011/10

Sondaj Çamurlarının ve Krom Madeninin Fiziki İşleme Tabi Tutulması Sonucu Ortaya Çıkan Atıkların Bertarafına İlişkin Genelge 2012/15

Tıbbi Atık Yıl Sonu Raporları Hakkında Genelge 2006/25

Tıbbi Atıkların Bertarafına Dair Genelge 2010/17

Tıbbi Atıkların Güvenli Bertarafı 2008/9

Tıbbi Atıkların Sterilizasyonu Hakkında Genelge 2006/7

Ambalaj Atıkları Yönetimi Usul ve Esasları    22.10.2012 tarih ve B.09.0.ÇYG.0.10.04-145.07-12444 sayılı Olur

DENİZ VE KIYI YÖNETİMİ

Atıksu Arıtma / Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı Genelgesi 2014/7

Derin Deniz Deşarjı izleme Genelgesi 2009/16

Gemi Atık Takip Sistemleri Uygulama Genelgesi 2013/12

Gemilerden Kaynaklanan Deniz Kirliliğinin Kontrolünde Görevlendirilecek Olan Deniz Kirliliği Denetim Personeli İle Bu Personele Verilecek Eğitime İlişkin Genelge 2010/8

Kıyı Tesisi Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planı Onay Prosedürü 2009/6

Yetki Devri Genelgesi (Balık Çiftlikleri) 2010/11

Yetki Devri Genelgesi (Yasadışı Boşaltım) 2011/9

HAVA YÖNETİMİ

24.04.2014 tarih ve 2014/12 Sayılı Genelge / Konu: Sürekli Emisyon Ölçümlerinin Çevrimiçi (Online) İzlenmesi

2014 Yılı Egzoz Gazı Emisyon Ölçümleri Genelgesi 2014/09

Eğlence Yerlerinden Kaynaklanan Çevresel Gürültünün Kontrolü Genelgesi 2011/11

Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Genelgesi 2013/37

Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesi 2010/14

İthal Katı Yakıtlar Genelgesi 2011/4

SU VE TOPRAK YÖNETİMİ

26.12.2012 tarih ve 2012/24 Sayılı Genelge / Konu: Gerçek Zamanlı Uzaktan İzleme Sistemi

2004/12 Sayılı Katı Atık ve Atıksu Yönetimi Genelgesi’nin İptaline İlişkin Genelge 2013/11

Atıksu Arıtma / Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı Genelgesi 2014/7

Atıksu Arıtma Tesisleri için İş Termin Planı Genelgesi 2006/15

Ergene Nehrinde Deşarj Standartlarında Kısıtlama 2014/11

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Genelgesi  (RG: 07.10.2013-28788) 2013/11

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthalatı ve Kullanımı Genelgesi 2014/8

Halon Genelgesi 2007/4