ÇED VE ÇEVRE İZNİ

Yeterlik Belgesi Tebliği RG : 18.12.2009 – 27436

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: 2014/1)

ATIK YÖNETİMİ

Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği RG: 26.04.2011 – 27916

Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ RG: 18.01.2013 – 28532

Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği RG: 17.06.2011 – 27967

Ömrünü Tamamlamış Araçların Depolanması, Arındırılması, Sökümü ve İşlenmesine İlişkin Teknik Usuller Tebliği RG: 06.07.2011 – 27986

Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği RG: 29.01.2009 – 27125

Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliği RG: 20.06.2014 -29036

DENİZ VE KIYI YÖNETİMİ

Atık Alma Gemileri İçin Uygulanacak İdari ve Teknik Düzenleme Hakkında Tebliğ (2007/4) RG: 24.07.2007 – 26592

Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ RG: 24.01.2007 – 26413

Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ RG: 13.06.2009 – 27257

Gemilerden Atık Alınması Ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler Ve Esaslar Hakkında Tebliğ (2009/3) RG: 05.06.2009 – 27249

Kabuklu Su Ürünlerinin Yetiştiği Sulara İlişkin Kalite Standartları Hakkında Tebliğ (2008/29) RG: 02.06.2008 – 26894

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği RG: 06.11.2009 – 27398

Risk Değerlendirmesi Ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum/Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair Tebliğ (2007/3) RG: 10.02.2007 – 26430

HAVA YÖNETİMİ

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği RG: 12.10.2011 – 28082

SU VE TOPRAK YÖNETİMİ

Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği RG: 20.03.2010 – 27527

Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas Ve Az Hassas Su Alanları Tebliği RG: 27.06.2009 – 27271

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği RG: 10.10.2009 – 27372

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği RG: 10.10.2009 – 27372

Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği RG: 14.12.2011 – 28142

Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliği RG: 22.03.2015 – 29303

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Gönüllü Karbon Piyasası Proje Kayıt Tebliği RG: 09.10.2013 – 28790